Obowiązki Informacyjne

ESG

Zarządzający nie analizują inwestycji przez pryzmat zrównoważonego rozwoju:

  1. Ze względu na specyfikę działalności polegającą na inwestowaniu środków w Małe i Średnie Przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju oraz ze względu na charakterystykę branżową potencjalnych spółek portfelowych komplementariusz zarządzający ASI uznaje ryzyka dla zrównoważonego rozwoju za nieznaczące dla poziomu zwrotu osiąganego z inwestycji
  2. Ze względu na specyfikę działalności polegającą na inwestowaniu środków w Małe i Średnie Przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju oraz w konsekwencji znikomy wpływ na realizację celów zrównoważonego rozwoju ze względu na małą skalę działania oraz potencjalne koszty związane z prawidłowym i rzetelnym mierzeniem rzeczywistego wpływu, Inwestycje dokonywane przez Spółkę nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej

ESG

Zarządzający nie analizują inwestycji przez pryzmat zrównoważonego rozwoju
Logo 4growth VC

ul. Szara 10,
00-420 Warszawa

Bądź na bieżąco —

© 4growth VC Sp. z o.o. | Polityka prywatności | Obowiązki informacyjne | Webdesign: OlimpWeb.pl