Polityka prywatności

Polityka Prywatności – Regulamin przetwarzania danych osobowych

Polityka Prywatności – Regulamin przetwarzania danych osobowych (dalej „Polityka”) ma zastosowanie do danych osobowych pozyskanych od Państwa podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, będącej własnością funduszu 4growth VC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Szara 10, 00-420 Warszaw (dalej „Fundusz”).

Akceptując Politykę i przesyłając do Funduszu swoje dane za pomocą formularza kontaktowego, zgadzacie się Państwo na przetwarzanie nadesłanych przez Państwa danych osobowych, w celu zapoznania się przez Fundusz z Państwa zapytaniem lub ofertą oraz w celu przygotowania dla Państwa odpowiedzi oraz skontaktowania się przedstawicieli Funduszu z Państwem w celu jej przekazania. Kontakt taki może być przeprowadzony w drodze wykorzystania następujących środków komunikacji: SMS, wiadomość e-mail, rozmowa telefoniczna, rozmowa video, korespondencja listowna.

Administratorem Państwa danych jest 4growth VC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
przy ulicy Szara 10, 00-420 Warszawa.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został kontakt
w postaci adresu e-mail: kontakt@4growthvc.pl.

Kontakt możliwy jest także w drodze korespondencji pocztowej na adres administratora.
Prosimy wówczas o uzupełnienie korespondencji nagłówkiem „Ochrona Danych Osobowych”.

 Będziemy zbierać i przetwarzać następujące dane:

 • informacje przekazane nam przez Państwa poprzez wypełnianie formularza aplikacyjnego,
 • informacje uzyskane lub poznane w inny sposób, takie jak dane o przeglądarce lub urządzeniu użytym do odwiedzenia naszej strony internetowej, sposobie korzystania
  z witryny i odwiedzanych podstronach, dane o ruchu i lokalizacji.

Wykorzystamy wyłącznie te spośród przekazanych przez Państwa informacji, w odniesieniu do których mamy Państwa zgodę lub istnieje inny prawnie uzasadniony powód ich wykorzystania. Możemy wykorzystać informacje przekazane lub uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony w celu: 

 • ewaluacji formularza aplikacyjnego,
 • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie lub informację zwrotną,
 • udostępnienia Państwu informacji, produktów lub usług, o które Państwo wystąpili
  lub co do których sądzimy, że mogą Państwa zainteresować,
 • wykonywania naszych obowiązków wynikających z wszelkich umów zawieranych miedzy Funduszem, a osobami lub podmiotami przekazującymi nam dane osobowe,
 • prowadzenia analiz statystycznych w celu uzyskania większej wiedzy o tym, jak Państwo i inne osoby nawigują na naszej stronie,
 • wykrywania i zapobiegania niewłaściwemu użyciu niniejszej strony lub nadużyciu naszych usług,
 • obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń,
 • realizacji zaleceń organów administracyjnych lub organów nadzorujących obszar działalności Funduszu.

Będziemy wykorzystywać informacje również w celu wypełnienia obowiązków w zakresie zgodności, zapewnienia zgodności z innymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz w celu udostępnienia tych danych organom regulacyjnym i innym. Powyższe działania będziemy realizować wyłącznie
w zakresie wymaganym do spełnienia obowiązku prawnego oraz lub w zakresie wynikającym
z uzasadnionych interesów naszych lub innych osób lub w celu zapobiegania czynom zabronionym
i ich wykrywania.

Informujemy, iż gwarantujemy Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwo zgody) i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu cofnięcia zgody mogą Państwo skontaktować się z wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@4growthvc.pl, najlepiej z tego samego adresu mailowego, który został podany w procesie przekazania nam danych osobowych. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania celów o których mowa powyżej.

Państwa dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania opisanego powyżej, a po zakończeniu realizacji tego celu będą przechowywane
w niezbędnym zakresie przez okres wymagany do wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa i ochrony przed roszczeniami.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane i przechowywane na komputerach, smartfonach lub innego typu urządzeniach służących do łączenia się z internetem przy każdorazowym wejściu na stronę internetową.

 W witrynie korzystamy z następujących plików cookie:

 • Statystycznych – wykorzystywanie narzędzia Google Analytics
 • Optymalizacyjnych – przyśpieszenie działania strony

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Kiedy zamieszczamy odnośniki do stron internetowych osób trzecich, należy pamiętać, że strony te posiadają własną politykę ochrony prywatności i plików cookie, które regulują korzystanie z wszelkich informacji zamieszczanych przez Państwa. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką, gdyż nie odpowiadamy za praktyki osób trzecich w zakresie ochrony prywatności.

Pliki cookies są przechowywane w następującym okresie: 

Pliki cookie pozostaną w pliku cookie przeglądarki po jej zamknięciu i staną się aktywne po ponownym otwarciu witryny. Takie pliki cookie mają różne daty wygaśnięcia. Po wygaśnięciu plików cookie nowa wersja tego pliku zostanie pobrana po ponownym odwiedzeniu witryny, chyba że w międzyczasie wycofali Państwo swoją zgodę na udostępnianie plików cookie.

 Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest właściciel i operator witryny internetowej –
4growth VC sp. z o.o. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem reklamodawców.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona jest prawami własności przemysłowej
i intelektualnej. Treść oraz wszelkie znaki towarowe stanowią własność 4growth VC sp.  zo.o.
Ich używanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje i dane znajdujące się na tej stronie internetowej są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych oraz reklamowych i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy a dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji inwestycyjnej w jakiekolwiek instrumenty finansowe, ani jako podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Informacje te nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, doradztwa podatkowego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Skorzystanie przez użytkownika z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.
Inwestycje Venture capital, z racji wczesnego etapu rozwoju spółek portfelowych, obarczone są podwyższonym lub wysokim ryzykiem niepowodzenia.

WERSJE JĘZYKOWE

Jeżeli witryna występuje w dwóch wersjach językowych, mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy tymi wersjami wynikające z tłumaczenia. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, właściwą do rozstrzygania jest wersja polska.

PRAWO WŁAŚCIWE

Polityka oraz jej zastosowanie podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z tym prawem.

Logo 4growth VC

ul. Szara 10,
00-420 Warszawa

Bądź na bieżąco —

© 4growth VC Sp. z o.o. | Polityka prywatności | Obowiązki informacyjne | Webdesign: OlimpWeb.pl